MORNING TALK

 • MORNING TALK

  MORNING TALK

   

  Benar saja, terkadang ada hal yang menggelitik dan membuat hati terusik.

  Berpikir tentang belajar asyik, mood yang baik, hingga menjadikan segala hal semakin menarik.

  Berpikir pula tentang semangat yang tak boleh kusut.

  Maka, bagaimana sebaiknya kita menempuh cara?

  Kemudian, menilik pula pada sosok idola paling teladan, yang selalu menghadirkan kesan mendalam. Penuturan kisah yang selau menjadi cermin kebaikan, melekat dalam diri dan hati, untuk kesantunan akhlak setiap hari.

  Hingga pada akhirnya, kita adalah bagian yang  termasuk dan terlibat  dalam kebaikan hidup yang mengantar kita menuju gerbang selamat, dunia-akhirat.

  Mota_Selamat?

  Ialah sebuah nama program literasi yang selalu hadir di wajah pagi, menjadikan hati berseri-seri. Kisah keteladanan Nabi Muhammmad SAW yang selalu menjadikan nutrisi.

  Ialah sebuah program literasi yang melibatkan  indra dengar sekaligus melatih nalar. Berpikir kritis untuk mengikat makna dan meneladani kisah untuk tertung dalam keseharian yang nyata.

  Mota_Selamat?

  Untukmu, kebaikan dunia-akhirat!